Zwierzo-luby

W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w obszarze:
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego „ZWIERZO-LUBY” otrzymały dofinansowanie.

W ramach projektu planujemy:
-wydać broszurę informacyjną o humanitarnym traktowaniu zwierząt;
-przeprowadzić działania zapobiegające niekontrolowane rozmnażanie psów i kotów;
-zapewnienie doraźnej opieki zwierzą błąkającym się po okolicy;
-przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród młodzieży połączonej z happeningiem