Zarząd

Jesteśmy różne, mamy różne zainteresowania, doświadczenia życiowe, odmienne poglądy, ale jedną wizję świata i miejsca, w którym żyjemy.

Chcemy czynić dobro i realizować się nie tylko w życiu rodzinnym czy zawodowym, ale też społecznym.

Chcemy, żeby otaczający nas świat i środowisko, w którym żyjemy był przyjazny i bezpiecznym nie tylko w wymiarze fizycznym, ale też mentalnym.

Jako organizacja wdrażamy crowdsourcing (korzystamy z zewnętrznych zasobów ludzkich), którego efektem jest skuteczna realizacja działań w odpowiedzi na potrzeby otoczenia.

Członkowie zarządu

Monika Ignaczak

Członek zarządu

Elżbieta Młodziejewska

Prezes

Wioletta Kaszewska

Członek zarządu