Z Tumskiego Wzgórza

„Z Tumskiego Wzgórza”, to plebiscyt skupiający wiele działań, które zostały zrealizowane w Powiecie Płockim i Płocku w 2021 roku.

Stowarzyszenie Razem Możemy więcej zostało nominowane za projekt „Jesteśmy Wdzięczni Bohaterom -Żołnierzom Niezłomny”.

Nominowana jest prezes stowarzyszenia -Elżbieta Młodziejewska, bo „nie da się inaczej”. Jednak należy pamiętać, że za realizacją tego działania stoi cała armia ludzi ….

I nikt z nas nie robił tego dla własnego poklasku, bo tu nominowani są Żołnierze Niezłomni i ich Rodziny, ludzie, którzy przeszli bardzo wiele. A my poniosłyśmy tylko obowiązek podniesienia ich bohaterstwa i niezłomności oddając cześć i pamięć tworząc i realizując projekt.

Za tym projektem jest wielu „cichych bohaterów”, bez nich nie udałoby się nic i mimo tego, że byli tacy co robili „wszystko” żeby nam się nie udało  to „cały wszechświat” był po naszej stronie ❤️

Naszym wsparciem w realizacji tego projektu byli:

Ministerstwo Obrony Narodowej, które współfinansowało projekt wraz ze Stowarzyszeniem

Pan ś.p Mariusz Bieniek -Starosta Płocki, który rozpoczął z nami działania przy projekcie

Pan Sylwester Ziemkiewicz -obecny Starosta Płocki

Pani Iwona Sierocka -Wicestarosta Płocka

Pan Paweł Kalinowski – Burmistrz Miasta Gostynina

Pan Zbigniew Białecki -Wójt Gminy Łąck

Panie Dyrektor szkół przy których stoją tablice:

Magdalena Andrzejczak dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,

Donata Patora dyrektor i Grażyna Gocała wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku,

Jadwiga Irena Milewska dyrektor i Ela Błaszczyk wicedyrektor Zespołu Szkół im. Stanisław Staszica w Gąbinie.

Airprint firma, która stanęła na wysokości zadania i przeszła z nami „ten front” pokonując wiele przeciwności ❤️

Manufaktura Eventu zawsze z nami „na dobre i na złe” ❤️

i wszyscy inni, którzy pracowali w zaciszu swoich pokoi realizując powierzone im działania….. i ci, którzy dowozili nam ciepłą zupę , kiedy jeszcze po godz. 22.00 dopinaliśmy wszystko na ostatni guzik.

Wszyscy pozostali, którzy niosą w sercu wdzięczność za to co zrobili dla nas Żołnierze z Oddziału ppor. Władysława Dubielaka.

Ta nominacja jest dla Was -Żołnierze Niezłomni!