Współpraca ze stowarzyszeniem z USA

Stowarzyszeniem Razem Możemy Więcej Partnerem Gombin Jewish Historical and Genealogical Society (Gombin Society) z siedzibą w Santa Barbara -USA
Przedmiotem porozumienia jest   Partnerstwo w celu:
  • budowania nowych więzi pomiędzy społecznością Partnera polskiego i Partnera zagranicznego
  • kształtowania postaw tolerancji wobec narodu żydowskiego
  • pogłębiania wiedzy miejscowej ludności polskiej na temat historii, kultury, obyczajów ludności żydowskiej zamieszkującej niegdyś gminę Gąbin.