„Mój pamiętnik- ocalić wspomnienia od zapomnienia”

„Mój Pamiętnik – ocalić wspomnienia od zapomnienia”

Projekt realizowany był w okresie od czerwca do listopada 2023 roku.

Głównych celem projektu był rozwój kompetencji miękkich młodzieży  działających w lokalnym kontekście ale też aktywizowanie społeczeństwa na terenie wiejskim do budowania kapitału społecznego i dóbr wspólnych poprzez dokumentowanie historii naszych Małych Ojczyzn.

Głównymi uczestnikami projektu była młodzież z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, ale też Uniwersytet  III Wieku z Małej Wsi. Wszystkie grupy społeczne odbyły warsztaty z dziennikarstwa, przechodziła konsultacje indywidualne, a efektem końcowym było wydanie publikacji w formie pamiętnika.

Pamiętnik to 18 niezwykle wzruszających historii z życia „zwykłych – niezwykłych” ludzi.

 

Dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji „FLZP – Młodzi Razem”.

Dofinansowano ze środków Powiatu Płockiego.

Zadanie publiczne pn. „Działaj Lokalnie – myśl globalnie II” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Pamiętnik w formie pdf do pobrania- na zawsze …… :)

Moj_pamietnik_ocalic_wspomnienia_od_zapomnienia