Gąbińskie Drogi Do Niepodległości 2022

Projekt ten to szereg działań związanych z popularyzacją wiedzy na temat odzyskania niepodległości w kontekście państwa, ale ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej skierowany do mieszkańców województwa mazowieckiego, szczególnie powiatów płockiego, sochaczewskiego, gostynińskiego (jako najbliższych siedzibie stowarzyszenia).

Gąbińskie drogi do niepodległości, to projekt w skład którego wchodzą następujące działania:

-biesiada patriotyczna wraz z sympozjum historycznym pokazujące losy ziemi gąbińskiej w drodze do niepodległości

-warsztaty i spektakl teatralny przygotowany przez młodzież szkoły średniej

-powiatowy konkurs historyczny – skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu płockiego, gostynińskiego i sochaczewskiego.

-utworzenie szlaku historycznego „Gąbińskie drogi do niepodległości” . Tablice są umieszczone wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.

Celem projektu jest podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej poprzez przede wszystkim popularyzację wiedzy na temat odzyskania niepodległości i poznanie sylwetek osób, które odegrały ważną role w walce o wolność w naszej gminie –gminie Gąbin -zaprezentowanie miejsc pamięci historii tamtych czasów, tak aby ocalić je w przyszłości od zapomnienia poprzez włączenie już najmłodszego pokolenia tj. uczniów szkół podstawowych oraz szkoły średniej. Wzmocnienie poczucia wspólnoty lokalnej–międzypokoleniowej- jak również celebrowanie święta niepodległości w wymiarze państwowym.

Galeria tablic

Biesiada