RAZEM
MOŻEMY
WIĘCEJ

Wizja

Naszą wizją jest być organizacją, która rozumie i zaspakaja potrzeby lokalnej społeczności w zakresie działań związanych z czynieniem dobra, budowania społecznych relacji i samorealizacji.

Nasza misja

Misją Naszej organizacji jest działanie na rzecz lokalnej społeczności przywołując pamięć historyczną, poruszając obszar ekologiczny połączony z edukacją oraz działalność charytatywna niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. Kreujemy aktywności dając przestrzeń do rozwoju osobistego i spełnienia poza życiem rodzinnym i zawodowym.

Działalność w zakresie oświatowo –kulturalnym

Działalność w zakresie ochrony zdrowia, życia i bezpieczeństwa

Upowszechnianiu kultury sportowej i zdrowego trybu życia